רח’ הרב הרצוג 105,
בית הנוער העברי.
✨  קפיטל לטינה – הבית של הסלסה בירושלים.

✨  בוויז: קפיטל לטינה Capital Latina