ליועצי קורסים ולהרשמה: 053-435-4660

משרדי קפיטל לטינה (מרכזייה): 073-3393466