Balancé – בָלַנְסֶה

« Back to Glossary Index

צעד נדנדה המתאפיין בהעברת משקל הגוף מרגל לרגל, שאפשר לבצע עם רגל מצולבת קדימה או אחורה. מתחילים בפוזיציה חמישית עם רגל ימין קדימה, דמי-פלייה (חצי פלייה) ורגל ימין נשלחת בפוזיציה שנייה, קופצים עליה ונוחתים בעדינות בדמי-פלייה. תוך כדי, מצליבים רגל שמאל מאחורי קרסול רגל ימין ומטים את הראש והגוף ימינה. דורכים על רגל שמאל בדמי-פוינט מאחורי רגל ימין, מרימים מעט את רגל ימין ודורכים עליה שוב בדמי-פלייה עם רגל שמאל עדיין מאחורי הקרסול. הצעד הבא יתבצע לצד שמאל. אפשר לבצע את התנועה קדימה, אחורה, באלכסונים או תוך כדי סיבוב.

« Back to Glossary Index