Glissade – גְלִיסַד

« Back to Glossary Index

החלקה. צעד הגליסד הוא צעד מתקדם המתבצע ע”י החלקת הרגל העובדת מפוזיציה חמישית לכיוון הנדרש והרגל השנייה סוגרת אחריה. הגליסד מתחיל ומסתיים בדמי פלייה והרגל הקדמית יכולה להתחלף או לא להתחלף. מדמי פלייה בפוזיציה חמישית הרגל העובדת מחליקה כנגד הרצפה עד להארכת הרגל ולפוינט חזק כמה סנטימטרים מעל הרצפה. הרגל השנייה דוחפת את הרצפה ומוארכת גם כן, למצב בו לרגע, שתי הרגליים מוארכות עם פוינט; באותו זמן משקל הגוף עובר אל הרגל העובדת. הרגל השנייה, שהייתה גם כן כמה סנטימטרים באוויר, מחליקה לפוזיציה חמישית בדמי פלייה. הגליסד נועד לחבר בין צעדים וכשהוא בא כצעד הכנה לקפיצה גדולה או קטנה הוא מתבצע בתנועה מהירה.

« Back to Glossary Index