Jeté – גֶ’טֵה

« Back to Glossary Index

זריקה. צעד הג’טה הוא קפיצה מרגל אחת לשנייה כך שהרגל העובדת מחליקה כנגד הרצפה לאוויר ונראה כאילו היא נזרקה. קיים מגוון רחב של צעדי ג’טה והם יכולים להתבצע לכל הכיוונים.

« Back to Glossary Index