Pas de chat – פַּה דֶה שַה

« Back to Glossary Index

צעד חתול. צעד אשר רכש את שמו מהדמיון לניתור החתול. ניתור מרגל לשנייה. לדוגמא: מפוזיציה חמישית רגל ימין מלפנים, מרימים בחדות את ברך ימין הצידה בעוד כף רגל ימין מנסה להצביע על ברך שמאל, מנתרים מרגל שמאל ומרמים את ברך שמאל לגובה ברך ימין כך שכפות הרגליים מצביעות אחת על השנייה. מנסים לשהות כך באוויר ונוחתים ברכות.

« Back to Glossary Index