Pirouette – פִּירוּאֶט

« Back to Glossary Index

סיבוב. סיבוב שלם של הגוף על רגל אחת, על הפוינט או על חצי פוינט. פירואטים מבוצעים כלפי פנים ( en dedans) וכלפי חוץ (en dehors). פירואט כלפי פנים מבוצע פנימה כלפי הרגל התומכת ופירואט כלפי חוץ מבוצע החוצה לכיוון הרגל המורמת.
החזקה נכונה של הגוף הכרחית לכל סוגי הפירואטים. מרכז הגוף צריך להיות ממורכז מעל הרגל התומכת ביחד עם החזקה של הגב, הכתפיים והמותניים (האגן) בקו אחד (4 נקודות). כוח המומנטום לסיבוב מונע מהידיים אשר מוחזקות ללא תנועה במהלך הסיבוב.
בפירואט יש צורך בביצוע “פוקוס” (to spot, spotting). במהלך הפירואט הראש נשאר לפנים בזמן שהגוף מתרחק מהחזית. ברגע שהראש אינו יכול להישאר עוד לפנים הוא צריך להסתובב במהירות, לרדוף אחרי הגוף, ולהגיע לחזית שוב לפני שאר הגוף. יש צורך להיות ממוקדים (“פוקוס”) על נקודה (spot) בגובה העיניים אליה חוזרים כל פעם שהראש יפנה לפנים.
פירואטים יכולים להתבצע בפוזיציות שונות, עראבסק, אטיטיוד, סור לה קוּדה פייה (sur le cou-de-pied) ועוד.

« Back to Glossary Index