Port de bras – פּוֹר דֶה בְרַה

« Back to Glossary Index

תנועת הידיים. מעבר מפוזיציית ידיים אחת לשנייה. בביצוע הפור דה ברה הידיים צריכות לנוע מהכתף (לא מהמרפק) והתנועה צריכה להיות חלקה וזורמת. הידיים צריכות להיות קצת מעוגלות עם כפות ידיים רכות.

« Back to Glossary Index