Positions des Pieds- פוזיציות הרגליים

« Back to Glossary Index

בבלט הקלאסי קיימות חמש פוזיציות בסיסיות לרגליים, כל צעד או תנועה בבלט מתחיל ונגמר באחת הפוזיציות הללו.
פוזיציה ראשונה: כפות הרגליים יוצרות קו אחד והעקבים נוגעים אחד בשני.
פוזיציה שנייה: כפות הרגליים נשארות על אותו קו אך במרחק של כף רגל לערך בין שתיהן.
פוזיציה שלישית: רגל אחת לפני השנייה, עקבים נוגעים במרכז כף הרגל של הרגל השנייה.
פוזיציה רביעית: מיקום כפות הרגליים ביחס אחת לשנייה דומה לפוזיציות ראשונה,שלישית או חמישית רק שרגל אחת לפני השנייה במרחק של כף רגל לערך.
פוזיציה חמישית: הרגליים מוצלבות כך שהעקב כף הרגל הקדמית לפני אצבעות כף הרגל האחורית.

« Back to Glossary Index